x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITISVT Maisteriopintojen valinnaiset opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut opintosuunnan pakollisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista valinnaisilla opinnoilla. Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja tai täydentäviä opintoja.

Opintosuunnan valinnaiset opinnot eivät voi sisältää informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopintoja.

Tarjolla on myös orientaatiokokonaisuuksia, joiden avulla voi täydentää osaamistaan erilaisilla osaamisalueilla:

1) Tiedonhallinnan orientaatio (täydentää tietokäytäntöjen opintosuuntaa)
2) Orientation in Game Interface Design and Research (täydentää IGS maisteriohjelman opintoja)

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Maisteriopintojen valinnaiset opinnot

Suoritettava 40 opintopistettä
Vapaavalintaiset opinnot 20–40 op
Opintosuunnan valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja tai täydentäviä opintoja.
Informaatiotieteiden yksikkö