x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Harjoittelu, 0–5 op

Sisältö

Opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa harjoittelua valitsemastaan opintopolusta riippuen joko valinnaisena tai pakollisena. Harjoittelun merkitys korostuu erityisesti vakuutustieteen ja vero-oikeuden opintosuunnissa, joilla molemmilla on pitkät ja vakiintuneet perinteet harjoittelun järjestämisestä ja valmiiksi sovitut harjoittelupaikat opiskelijoilleen. Pakollinen harjoittelu sisältyy myös yritysjuridiikan opiskelijoiden opetussuunnitelmiin. Työharjoittelun tavoitteena on perehdyttää harjoittelija monipuolisesti tulevan työskentelyalansa tavanomaisiin ongelmiin ja työtehtäviin ja kehittää valmiutta tietojen ja taitojen soveltamiseen käytännön ratkaisuissa sekä perehdyttää harjoittelupaikan organisaatioon, sen toimintaan ja toimintaa ohjaaviin periaatteisiin.

Lisätiedot

Kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan tai vero-oikeuden ja yritysjuridiikan opintosuuntaan tähtäävän opiskelijan tulee suorittaa harjoittelu (5op) pakollisena. Muihin opintosuuntiin tähtäävät opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelun vapaahtoisena (5 op) tutkintoonsa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Harjoittelu

KATHAR10 Harjoittelu, 5 op
Johtamiskorkeakoulu