x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yliopistopedagogiikan perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen osallistujat tuntevat keskeisiä yliopisto-opetuksen ja -oppimisen teoreettisia lähtökohtia, tunnistavat henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä pedagogisen osaamisen kehittämisen haasteita sekä osaavat hyödyntää omassa työssään linjakkaan opetuksen mallia. Osallistujien pedagoginen käyttöteoria on laajentunut oman opetuksen ohella opettajien yhteisön toimintaan ja rikastunut teoreettisesti niin, että he pystyvät hyödyntämään työssään sekä yksilön oppimista että yhteisöjen toimintaa hahmottavia oppimisnäkemyksiä. He osaavat soveltaa pedagogista käyttöteoriaansa ongelmanratkaisuun erityisesti opetussuunnitelmatyön ja ohjauksen kysymyksissä. Lisäksi he osaavat valita yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja sekä opetuksessaan että opettajayhteisön toiminnassa.

Sisältö

Kokonaisuus rakentuu neljästä opintojaksosta:
-Yliopistopedagogiikan perusteet, 10 op (sis. 1 op harjoittelua)
-Osallistava opetussuunnitelmatyö 5 op
-Ohjaus yliopistossa 5 op (sis. 1 op harjoittelua)
-Yhteisöllinen kehittämistehtävä 5 op (sis. 3 op harjoittelua)

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Yliopistopedagogiikan perusopinnot

PEDAYOP3 Ohjaus yliopistossa, 5 op
Kasvatustieteiden yksikkö