x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kemian perus- ja aineopinnot (2013-2015), 60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Sisältö

Kemian opintojen opetussuunnitelma on vahvistettu vain lukuvuodelle 2013-2014.
Päivitys 5/2014: opetussuunnitelman voimassaoloaikaa on jatkettu lukuvuodelle 2014-2015.

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollisuus ottaa vapaavalintaisina opintoina joko kemian perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY).

Kemian opetus tapahtuu kokonaisuudessaan TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Toistaiseksi opiskelijoiden lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta ns. vierailevaksi opiskelijaksi (JOO-opinnot) haetaan keskitetysti Tampereen yliopiston kautta. Hakuajasta ja hakumenettelystä on tarkempia tietoja Informaatiotieteiden yksikön Opiskelu-sivulla osoitteessa www.uta.fi/sis/opiskelu. Kemian opiskeluoikeutta voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, jolloin kemian opinnot voi aloittaa seuraavana syksynä.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) koodinumeroilla varustetuista opintojaksoista on yksityiskohtaiset tiedot TTY:n opinto-oppaassa.

KEMIAN PERUSOPINNOT 25 op

-KEB-61410 Laaja kemia 1, 4 op
-KEB-61420 Laaja kemia 2, 4 op
-KEB-61430 Laaja kemia 3, 4 op
-KEB-61350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
-KEB-62050 Kemian perustyöt, 6 op
-KEB-62100 Orgaaninen kemia 1, 5 op

KEMIAN AINEOPINNOT väh. 35 op

Opintokokonaisuuksien Kemian perusopinnot ja Kemian aineopinnot yhteislaajuus on vähintään 60 op.

Perusopintojen lisäksi:

-KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op
-KEB-62210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op
-KEB-62220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op
-KEB-63100 Polymeerikemia, 5 op
-KEB-63150 Polymeerikemian työt, 5 op
-KEB-63020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op

Lisäksi valitaan vähintään 6 op seuraavista opintojaksoista:

-KEB-64150 Ympäristökemia, 3 op
-KEB-64200 Metallien kemia, 3 op
-KEB-64256 IR-spektroskopia, 2 op
-KEB-64400 NMR-spektroskopia, 2 op
-KEB-65056 Spectroscopy and Quantum Chemistry, 6 op
-KEB-65106 Photochemistry, 5 op
-KEB-63250 Teollinen orgaaninen kemia, 3 op
-KEB-21000 Biokemia I, 4 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ennen tämän opetussuunnitelman voimassaoloa (lukuvuosi 2013-2014) aloitettujen opintojen ja opintokokonaisuuksien täydentämisestä sekä vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuuksista ohjeistaa TTY.

Kemian opinnoista vastaavana opettajana toimii TTY:n kemian professori Helge Lemmetyinen.

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö