x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiikan perus- ja aineopinnot (2013-2015), 60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Sisältö

Tämä fysiikan opintojen opetussuunnitelma on vahvistettu vain lukuvuodelle 2013-2014.
Päivitys 5/2014: opetussuunnitelman voimassaoloaikaa on jatkettu lukuvuodelle 2014-2015.

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollisuus ottaa vapaavalintaisina opintoina joko fysiikan perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY).

Fysiikan opetus tapahtuu kokonaisuudessaan TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Resurssisyistä fysiikan opintojaksoille voidaan ottaa Tampereen yliopiston opiskelijoita vain rajoitettu määrä, joten opiskelijamäärää voidaan joutua karsimaan. Haku ja valinta ns. vierailevaksi opiskelijaksi (JOO-opinnot) tapahtuu keskitetysti. Hakuajasta ja hakumenettelystä on tarkempia tietoja Informaatiotieteiden yksikön Opiskelu-sivulla osoitteessa www.uta.fi/sis/opiskelu. Fysiikan opiskeluoikeutta voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, jolloin fysiikan opinnot voi aloittaa seuraavana syksynä.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) koodinumeroilla varustetuista opintojaksoista on yksityiskohtaiset tiedot TTY:n opinto-oppaassa.

Opintokokonaisuuksien Fysiikan perusopinnot ja Fysiikan aineopinnot yhteislaajuus on vähintään 60 op.

FYSIIKAN PERUSOPINNOT 25 op

-FYS-1241 Laaja fysiikka I: Mekaniikka, 7 op
-FYS-1251 Laaja fysiikka II: Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
-FYS-1260 Laaja fysiikka III, 7 op
-FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op

FYSIIKAN AINEOPINNOT väh. 35 op

Opintokokonaisuuksien Fysiikan perusopinnot ja Fysiikan aineopinnot yhteislaajuus on vähintään 60 op.

Perusopintojen lisäksi:

-FYS-1270 Laaja fysiikka IV, 7 op
-FYS-1320 Fysiikan menetelmät, 5 op
-FYS-1590 Didaktisen fysiikan työt, 3 op
-FYS-1730 Fysiikan historia, 3 op
-FYS-1340 Termofysiikka, 5 op
-FYS-1350 Nanofysiikka, 3 op
-FYS-1400 Optiikka, 5 op

Lisäksi valitaan opintojaksoja alla olevasta valinnaisten opintojaksojen luettelosta niin, että opintojen yhteislaajuus on vähintään 60 op

-FYS-1370 Statistinen fysiikka, 3 op
-FYS-1670 Astrofysiikka, 3 op
-FYS-1550 Fysiikan seminaari, 1-3 op
-FYS-1620 Kiinteän olomuodon fysiikka, 3 op
-FYS-1610 Kvanttimekaniikka I, 5 op
-FYS-1850 Fysiikan erikoistyö, 3-12 op
-FYS-3100 Aerosolifysiikka, 5 op
-FYS-4090 Laskennallinen fysiikka, 5 op (2014-2015: FYS-4096 Computational Physics)
-FYS-5206 Optical spectroscopy, 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Ennen tämän opetussuunnitelman voimassaoloa (lukuvuosi 2013-2014) aloitettujen opintojen ja opintokokonaisuuksien täydentämisestä sekä vanhojen ja uusien opintojaksojen vastaavuuksista ohjeistaa TTY.

Fysiikan opinnoista vastaava opettaja on TTY:n lehtori, dosentti Matti Lindroos. Valinnaisten opintojaksojen valinnasta kannattaa keskustella dosentti Lindroosin kanssa. Hänen kanssaan on myös mahdollista sopia muun kuin yllä mainitun opintojakson hyväksymisestä valinnaiseksi opintojaksoksi. Fysiikan opinnoista antaa kokonaismerkinnän dosentti Lindroos.

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö