x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, 25–35 op

Osaamistavoitteet

Kestävän kehityksen opintokokonaisuuden suoritettuaan tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristönsuojelun yhteyden sekä tunnistaa niihin liittyviä paikallisia ja globaaleja kysymyksiä. Opiskelija tunnistaa näiden kysymysten taustalla olevat päätökset ja valinnat sekä osaa arvioida niitä kriittisesti. Hän ymmärtää erilaisten instituutioiden, järjestelmien ja organisaatioiden toimintaa sekä tuntee eri tieteenalojen kestävän kehityksen kysymyksiä. Opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi.
Lisäksi opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijassa syntyy kiinnostus kestävään elämäntapaan sekä valmius osallistua, vaikuttaa ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa myös monikulttuurisissa yhteisöissä. Opiskelija ymmärtää myös kuinka Tampereen yliopistossa edistetään kestävää kehitystä. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet muodostuvat viime kädessä opiskelijan tekemistä opintojaksovalinnoista.

Sisältö

Kestävän kehityksen monitieteinen opintokokonaisuus toteuttaa Tampereen yliopiston strategiaa maailmaa ymmärtävien maailman muuttajien kouluttamisessa. Opintokokonaisuus tarjoaa yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden ymmärtää ja tunnistaa paikallisia ja globaaleja kysymyksiä, jotka liittyvät nykypäivän ja tulevaisuuden ihmisten ja luonnon hyvinvointiin. Opintokokonaisuudessa painotetaan kestävän kehityksen sosiaalis-kulttuurista ulottuvuutta ja siihen sisältyy opintojaksoja eri tieteenalayksiköistä. Opintojaksoissa käytetään kestävää kehitystä edistäviä opetus- ja oppimismenetelmiä. Opiskelija suunnittelee opintokokonaisuuden suorittamisen osana normaalia hops-työskentelyä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuuteen sisällytettäviä opintojaksoja ei voi käyttää mihinkään muuhun opintokokonaisuuteen (esim. tutkinto-ohjelman perus- tai aineopinnot). Jos kokonaisuuteen kuuluvalla opintojaksolla on vaatimuksena aiempia opintoja, noudatetaan jo olemassa olevaa ohjeistusta. Opintokokonaisuuteen voidaan hyväksyä syyslukukaudella 2012 suoritettuja opintojaksoja.

avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö