x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kauppatieteiden perusopinnot, 10–25 ECTS

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleinen tiedollinen perusta kauppatieteistä tieteenalana, sen tutkimuskohteina olevista ilmiöistä sekä kauppatieteisiin kuuluvien erikoistumisalojen ajattelutavoista ja peruskäsitteistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden perusopinnot

KATVAP11 Business Ethics, 5 ECTS
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op
JKKYSTP11 Strategian perusteet, 5 op
School of Management