x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kunta- ja aluejohtaminen, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suorittanut osallistunut opiskelija ymmärtää kuntien ja alueyhteisöjen toimintaa, johtamisessa ja kehittämisessä vaikuttavia instituutioita ja prosesseja, sekä näihin vaikuttavia muutosvoimia. Opiskelijalla on jäsentynyt kuva kunta- ja alueyhteisöjen päätöksenteosta ja erilaisten valintojen poliittisesta luonteesta sekä niihin liittyvien ristiriitojen yhteiskunnallisista ja kulttuurisista piirteistä. Opiskelija tuntee johtamisen ja kehittämisen vaihtoehtoisia malleja ja osaa soveltaa niitä erilaisissa tilanteissa. Hän ymmärtää oman asiantuntijuutensa rakentumisen kumuloituvana ja erilaisin perustein muodostuvaa osaamista limittävänä prosessina ja osaa arvioida oman asiantuntijuutensa rakentumista. Hän rakentaa asiantuntijuuttaan toisiinsa temaattisesti limittyvillä opintojaksoilla ja muodostaa jäsentyneen kokonaiskuvan opintosuunnan ydinkysymyksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kunta- ja aluejohtaminen

Johtamiskorkeakoulu