x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TERKV Kansainvälistymiskokonaisuus, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määrätyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Kansainvälisyyttä tukevat opinnot kootaan tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään tutkintotodistukseen.

Sisältö

Tampereen yliopiston kansainvälistymisohjelman mukaisesti uusiin tutkinto-ohjelmiin sisällytetään kansainvälistymisjakso, jonka voi suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksona ulkomailla, osallistumalla vieraskieliseen opetukseen tai muulla sovittavalla tavalla. Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmissa kansainvälistymiskokonaisuudella ei ole samaa muodollista statusta kuin opintojaksoilla ja -kokonaisuuksilla, jotka on suoritettava tutkintotodistuksen saamiseksi.

Kansainvälistäviä opintoja tulee kuulua kandidaattiohjelmaan, mutta niitä voi kuulua myös maisteriopintoihin. Kansainvälistäville opinnoille ei määritellä enimmäismäärää. Kansainvälistymiskokonaisuuden muodostavien opintojen minimimäärä on 20 op. Kunkin opiskelijan kansainvälistymiskokonaisuuden sisällön ja laajuuden määräävät viime kädessä hänen tekemänsä valinnat. Kansainvälistymiskokonaisuuden suorittaminen suunnitellaan osana HOPS-prosessia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kansainvälistymiskokonaisuus

TERKAN12 Evaluation Research, 5 ECTS
TERKAN14 Rekisteritutkimukset, 2 op
TERVAL2 Social Context of Ageing, 5 ECTS
TERKAN9 Social Psychiatry I, 5 ECTS
TERVAL5 Social Psychiatry II, 5 ECTS
TERTAL Terveys ja talous, 5 op
Terveystieteiden yksikkö