x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hallintotieteet valinnaisina opintoina, 10–150 op

Osaamistavoitteet

Hallintotieteiden valinnaisiksi opinnoiksi tarjolla olevat opintokokonaisuudet ovat suunniteltu siten, että ne antavat opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omaa osaamistaan sekä ymmärrystään hallinnosta ja yhteiskunnasta ja niiden rakentumiseen liittyvistä paikallisista, alueellisista ja globaaleista kysymyksistä.

Lisäksi opiskelijat osaavat hallintotieteitä opiskeltuaan arvioida kriittisesti muuttuvia yhteiskunnallisen toiminnan alueita ja tehtäviä sekä osaa analysoida erilaisten toimijoiden tavoitteita. Opinnoissa käsitellään ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä ja niiden ratkaisumalleja hallinnon, kehittämisen ja johtamisen näkökulmista.

Sisältö

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman valinnaisiksi opinnoiksi suunnattu kokonaisuus koostuu hallintotieteen, julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan järjestämästä opetuksesta.

Hallintotieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot tutustuttavat opiskelijat hallintotieteellisiin ja yhteiskunnallisiin teemoihin esimerkiksi ympäristön, talouden ja oikeuden näkökulmista. Aineopinnoissa opiskelijat laajentavat perusopinnoissaan saavuttamaansa ymmärrystä hallintotieteellisestä tieteenalasta. Valinnaiset opinnot rakentuvat 10–25 opintopisteen laajuisista opintokokonaisuuksista, jotka käsittelevät hallintotieteen, julkisen talousjohtamisen, julkisoikeuden, kunta- ja aluejohtamisen sekä ympäristön ja alueiden politiikan teemoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Hallintotieteet valinnaisina opintoina

Johtamiskorkeakoulu