x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kauppatieteet valinnaisina opintoina

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Kauppatieteet valinnaisina opintoina

Taloustiede
Taloustieteen erikoisaloja 5–45 op
Vaadittu taloustieteen erikoisalojen opintojakso 5 op voi sisältyä myös Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuteen.
KATTAA31 Julkistalous I, 5 op
KATTAA32 Työn taloustiede I, 5 op
KATTAA33 Talouspolitiikka, 5 op
KATTAA34 Kehitystalous, 5 op
KATTAA35 Kansainvälinen talous, 5 op
KATTAA36 Ympäristötalous, 5 op
KATTAA37 Rahatalous, 5 op
KATTAA39 EU Public Finance, 5 ECTS
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö 20 op
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot 25–45 op
Yritysjuridiikkaan erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op. Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta on kaikille pakollinen. Markkinaoikeuden opintoihin kuuluvat Markkina- ja immateriaalioikeus sekä Kilpailuoikeus. Pankkioikeuden opintoihin kuuluvat Pankkioikeus ja Rahoitusoikeus. Sopimus- ja työoikeuden opintoihin kuuluvat Liikesopimukset ja yrityksen asiakirjat, Työ- ja virkamiesoikeus, International Business Law ja Yrityksen ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeus.
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot 25 op
Vero-oikeuteen erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op.
School of Management