x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Politiikan tutkimuksen perusopinnot, 10–20 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija omaa yleisen tiedollisen perustan politiikan tutkimuksen tieteenalan tutkimuskohteina olevista ilmiöistä, niiden välisistä toimintamekanismeista ja muutoksista, sekä niihin pureutuvista valtio-opillisista ja kansainvälisen politiikan tutkimuksen teorioista, käsitteistä ja ajattelutavoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Moduuli aloitetaan kahdella johdantokurssilla. Johdantokurssit ovat pakollisia edeltäviä opintoja kansainvälisen politiikan ja valtio-opin aineopintotason opinnoille.

Muiden kuin politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman opiskelijat voivat suorittaa politiikan tutkimuksen perusopinnot -moduulin 10-20 op:n laajuisena.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Politiikan tutkimuksen perusopinnot

Johtamiskorkeakoulu