x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, YTK, kieli- ja viestintäopinnot

Sisältö

Tutkintoihin kuuluvat akateemiset kieli- ja viestintäopinnot tukevat

* oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
* kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
* asiantuntijuuden kehittymistä
* tieteellisten käytäntöjen oppimista
* kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
* yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotasolla B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- tieteellinen kirjoittaminen 3 op*)
- puheviestinnän perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu opetussuunnitelmassa myös kyseisten kielten kohdalla. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Huom! Vanhassa tutkintojärjestelemässä opiskelevat tiedotusopin opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kolmen opintopisteen laajuisen ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssin, suorittavat valinnaisen opintojakson sijaan Min bransch i Norden -opintojakson (2 op).

*) Vain opiskelijoille, jotka eivät suorita journalistiikan suomen kielen kursseja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, YTK, kieli- ja viestintäopinnot

Valinnaiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään yksi valinnainen opintojakso, 2 - 4 op
Kielikeskus