x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOP6.2. Sosiologia, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiologialle ominaisen ajattelutavan ja tuntee sen keskeisiä käsitteitä ja lähestymistapoja. Hän osaa lukea sosiologista tutkimuskirjallisuutta, tunnistaa erilaisten yhteiskuntien, instituutioiden ja organisaatioiden rakentumisen sosiologisena ongelmana. Hän osaa soveltaa tieteenalan lähestymistapaa valitsemissaan temaattisissa aiheissa.

Sisältö

Jakson sisältönä on sosiologinen ajattelu II (SOP6.2.1), sosiaaliset instituutiot (SOP6.2.2) ja kaksi valinnaista opintojaksoa, jotka valitaan kohdasta SOP6.2.3

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Sosiologia

SOP6.2.1 Sosiologinen ajattelu II, 5 op (2.klk / 3.slk)
SOP6.2.2 Sosiaaliset instituutiot, 5 op (2.slk / 2.klk)
SOP6.2.3 Sosiologian valinnainen teemakurssi, 10 op (2.klk / 3.slk / 3.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö