x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kemian perus- ja aineopinnot (2012-2013), 60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Sisältö

Kemian opintojen opetussuunnitelma on vahvistettu vain lukuvuodelle 2012-2013.

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollisuus ottaa vapaavalintaisina opintoina joko kemian perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY).

Kemian opetus tapahtuu kokonaisuudessaan TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Toistaiseksi opiskelijoiden lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta ns. vierailevaksi opiskelijaksi (JOO-opinnot) haetaan keskitetysti Tampereen yliopiston kautta. Hakuajasta ja hakumenettelystä on tarkempia tietoja Informaatiotieteiden yksikön Opiskelu-sivulla osoitteessa www.uta.fi/sis/opiskelu. Kemian opiskeluoikeutta voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, jolloin kemian opinnot voi aloittaa seuraavana syksynä.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) koodinumeroilla varustetuista opintojaksoista on yksityiskohtaiset tiedot TTY:n opinto-oppaassa.

Opintokokonaisuuksien Kemian perusopinnot ja Kemian aineopinnot yhteislaajuus on vähintään 60 op.

KEMIAN PERUSOPINNOT 25 op

-KEM-1410 Laaja kemia 1, 4 op
-KEM-1420 Laaja kemia 2, 4 op
-KEM-1430 Laaja kemia 3, 4 op
-KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat, 2 op
-KEM-2050 Kemian perustyöt, 6 op
-KEM-2100 Orgaaninen kemia, 5 op

KEMIAN AINEOPINNOT väh. 35 op

Perusopintojen lisäksi:

-KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op
-KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1, 4 op
-KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2, 4 op
-KEM-3100 Polymeerikemia, 5 op
-KEM-3150 Polymeerikemian työt, 5 op
-KEM-4020 Fysikaalisen kemian työt, 6 op

Lisäksi valitaan vähintään 6 op seuraavista opintojaksoista:

-KEM-4150 Ympäristökemia, 3 op
-KEM-4200 Metallien kemia, 3 op
-KEM-4250 IR-spektroskopia, 2 op
-KEM-4400 NMR-spektroskopia, 2 op
-KEM-5050 Spektroskopia, 6 op
-KEM-5100 Valokemia, 5 op
-KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia, 3 op
-BIO-1200 Biokemia I, 3 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kemian opinnoista vastaavana opettajana toimii TTY:n kemian professori Helge Lemmetyinen.

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö