x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fysiikan perus- ja aineopinnot (2012-2013), 60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Sisältö

Fysiikan opintojen opetussuunnitelma on vahvistettu vain lukuvuodelle 2012-2013.

Luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin on mahdollisuus ottaa vapaavalintaisina opintoina joko fysiikan perusopinnot (väh. 25 op) tai perus- ja aineopinnot (väh. 60 op), jotka suoritetaan Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY).

Fysiikan opetus tapahtuu kokonaisuudessaan TTY:n normaalin opetusohjelman puitteissa. Resurssisyistä fysiikan opintojaksoille voidaan ottaa Tampereen yliopiston opiskelijoita vain rajoitettu määrä, joten opiskelijamäärää voidaan joutua karsimaan. Haku ja valinta ns. vierailevaksi opiskelijaksi (JOO-opinnot) tapahtuu keskitetysti. Hakuajasta ja hakumenettelystä on tarkempia tietoja Informaatiotieteiden yksikön Opiskelu-sivulla osoitteessa www.uta.fi/sis/opiskelu. Fysiikan opiskeluoikeutta voi hakea aikaisintaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä, jolloin fysiikan opinnot voi aloittaa seuraavana syksynä.

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) koodinumeroilla varustetuista opintojaksoista on yksityiskohtaiset tiedot TTY:n opinto-oppaassa.

Opintokokonaisuuksien Fysiikan perusopinnot ja Fysiikan aineopinnot yhteislaajuus on vähintään 60 op.

FYSIIKAN PERUSOPINNOT 25 op

-FYS-1241 Laaja fysiikka I: Mekaniikka 7 op
-FYS-1251 Laaja fysiikka II: Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi 7 op
-FYS-1260 Laajafysiikka III 7 op
-FYS-1010 Fysiikan työt I 3 op

Jokin fysiikan opintojakso alla olevista, vähintään 1 op.

FYSIIKAN AINEOPINNOT väh. 35 op

Perusopintojen lisäksi:

-FYS-1310 Fysiikan työt II 5 op
-FYS-1730 Fysiikan historia 3 op
-FYS-1430 Johdatus ydinfysiikkaan 3 op
-FYS-1580 Fysiikan työt III (didaktisen fysiikan työt) 5 op

Lisäksi valitaan opintojaksoja alla olevasta valinnaisten opintojaksojen luettelosta niin, että opintojen yhteislaajuus on vähintään 60 op

ensisijaisesti

-FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op
-FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka B 4 op
-FYS-1400 Optiikka 5 op
-FYS-1340 Termofysiikka 5 op

toissijaisesti

-FYS-3100 Aerosolifysiikka 5 op
-FYS-1670 Astrofysiikka 3 op
-FYS-1550 Fysiikan seminaari 1-3 op
-FYS-1850 Fysiikan erikoistyö 3-12 op
-FYS-1500 Kiinteän olomuodon fysiikka C 3 op
-FYS-1610 Kvanttimekaniikka I 5 op
-FYS-4100 Laskennallinen fysiikka 1 5 op
-FYS-5200 Optisen spektroskopian perusteet 5 op
-FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op
-FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet 5 op
-FYS-6210 Puolijohdefysiikka I 4 op
-FYS-6220 Puolijohdefysiikka II 3 op
-FYS-1370 Statistinen fysiikka 3 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Fysiikan opinnoista vastaava opettaja on TTY:n lehtori, dosentti Matti Lindroos. Valinnaisten opintojaksojen valinnasta kannattaa keskustella dosentti Lindroosin kanssa. Hänen kanssaan on myös mahdollista sopia muun kuin yllä mainitun opintojakson hyväksymisestä valinnaiseksi opintojaksoksi. Fysiikan opinnoista antaa kokonaismerkinnän dosentti Lindroos.

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö