x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tulkkausviestintä, 35 op

Osaamistavoitteet

Tulkkausviestinnän opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia viestin välittäjänä kulttuurienvälisissä tulkkaustilanteissa
- hallitsee tulkkaukseen liittyvän muistiinpanotekniikan ja toimeksiantoon valmistautumisen tekniikan
- hallitsee simultaani-, konsekutiivi- ja prima vista -tulkkauksen
- on perehtynyt eri tulkkauslajeihin, kuten oikeustulkkaukseen ja asioimistulkkaukseen, sekä niihin liittyviin tulkkaustilanteisiin
- osaa neuvoa ja ohjata asiakasta tulkkausjärjestelyihin, onnistuneen tulkkaustoiminnan edellytyksiin ja tulkin tehtäviin liittyvissä asioissa
- osaa toimia ammattimaisesti ja kollegiaalisesti osana tulkkaustiimiä
- tiedostaa tulkin roolin ja etiikan merkityksen tulkin työssä
- osaa tehdä tulkkausstrategisia ratkaisuja ja analysoida ja perustella valintojaan
- tuntee tulkkauksen tutkimusta ja osaa hankkia tulkkausteoreettista tietoa myös oman tutkimusaiheensa kannalta.

Lisätiedot

Tulkkausviestinnän opiskelijoille suositellaan valinnaisiin opintoihin erikoistumisesta riippuen joitakin seuraavista opintojaksoista:
Lain ja hallinnon käännösviestinnän seminaari (A-B tai B-A) (5 op)
Tekniikan käännösviestinnän seminaari (A-B tai B-A) (5 op)
Talouselämän käännösviestinnän seminaari (A-B tai B-A) (5 op)
Puhesuomi ja esiintyminen (5 op)
Johdatus erikoisalojen käännösviestintään (5 op)

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö