x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erikoisalojen käännösviestintä, 35 op

Osaamistavoitteet

Erikoisalojen käännösviestinnän opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata valitsemansa alan toimintakentän. Hän osaa nimetä sen alan erityishaasteet ja pystyy toimimaan tekniikan, lain ja hallinnon tai talouselämän erikoisalojen ammattimaisena kääntäjänä. Opiskelijalla on myös hyvät tiedot erikoisalojen viestinnän ja käännösviestinnän tutkimuksesta.

Tekniikan kääntämiseen keskittynyt opiskelija tuntee tekniikan kielen erityispiirteet ja tekstilajit ja osaa toimia tekniikan alan monikielisissä viestintätilanteissa. Lisäksi hän tuntee ohjelmistojen ja muiden digitaalisten tuotteiden lokalisoinnin perusteet eli ymmärtää, miten niitä muokataan paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. Lain ja hallinnon kääntämiseen keskittynyt opiskelija osaa toimia viranomaisviestinnän asiantuntijana monikielisissä viestintätilanteissa niin kuntatasolla, valtionhallinnossa kuin kansainvälisissä organisaatioissakin. Talouselämän kääntämiseen keskittynyt opiskelija tuntee talouselämän kielen erityispiirteet ja tekstilajit ja osaa toimia liike-elämän monikielisissä viestintätehtävissä.

Sisältö

Opintojen kulku:

Erikoisalojen käännösviestintään erikoistuva opiskelija suorittaa pakollisia opintojaksoja 15 opintopisteen verran ja vaihtoehtoisia opintoja vähintään 20 opintopistettä.

Pakollisia opintojaksoja ovat Johdatus erikoisalojen käännösviestintään (5 op), Institutionaaliset tekstilajit ja niiden kääntäminen (5 op) sekä Käyttäjäkeskeinen kääntäminen (5 op).

Vaihtoehtoisista opinnoista opiskelijan tulee suorittaa jokin käännösseminaareista (tekniikka, laki ja hallinto tai talouselämä) sekä A-työkieleen että B-työkieleen (yhteensä 10 op) sekä vähintään kaksi 5 op:n laajuista opintojaksoa, joista toisen täytyy olla jokin erikoisalojen käännösviestinnän vaihtoehtoinen opintojakso, mutta toinen voi olla myös erikoisalasta riippumaton vapaaehtoinen opintojakso. Vaihtoehtoisten opintojaksojen suhteen on erikoistumisalasta riippuen erilaisia suosituksia, joista mainitaan opintojaksokohtaisesti erikseen. Ranskan opintosuunnan opiskelijoille suositellaan myös ranskan kielen ja kulttuurin tutkinto-ohjelman syventävien opintojaksoa SV2 Kääntäminen ranska-suomi II.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö