x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojenkäsittelyopin syventäviä opintoja, 20 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin syventäviä opintoja

Suoritettava vähintään 20 opintopistettä seuraavista.
TIETS01 Algoritmit, 10 op
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS11 Tiedonlouhinta, 10 op
TIETS06 Logiikkaohjelmointi, 10 op
TIETS04 Hahmontunnistus, 5 op
TIETS07 Neurolaskenta, 5 op
TIETS05 Kuvanprosessointi, 5 op
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
School of Information Sciences