x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kirjallisuustieteen perusopinnot valinnaisina opintoina, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan kirjallisuutta osana taiteen ja kulttuurin kenttää sekä tuntee kirjallisten esitysmuotojen historian päälinjat ja tekstianalyysin keskeiset käsitteet. Opiskelijalla on käsitys kirjallisuudentutkimuksen nykytilanteesta, lähtökohdat omaehtoiseen kirjallisuuden tuntemuksen syventämiseen ja tekstien tulkintaan sekä valmiudet oman opintosuunnitelman rakentamiseen aineopinnoissa.

Sisältö

Perusopinnot johdattavat kirjallisuuden opiskeluun ja tieteenalan peruskäsitteisiin. Opiskelija saa yleiskuvan tieteenalasta perehtymällä kirjallisuuden poetiikkaan, kirjallisuuden, kulttuurin ja yhteiskunnan suhteeseen sekä kirjallisuushistoriaan. Lisäksi opintojaksot harjaannuttavat kaunokirjallisten ja muiden tekstien lukemiseen ja analysointiin sekä kirjallisuustieteelliseen keskusteluun ja kirjoittamiseen.

Perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta, jotka suoritetaan ensisijaisesti luento- ja harjoituskursseina. Kursseja tai niiden osia voi korvata myös kirjallisuudella tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. Opintojakso P1 tulee suorittaa ennen muita jaksoja. Muita opintojaksoja voi kuitenkin suorittaa yhtä aikaa opintojakson P1 kanssa. Jakson P5 luennot ovat pakolliset kaikille. Tenttikirjallisuuden suosituslistat ovat saatavissa tutkinto-ohjelman www-sivuilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Opintopisteiden mukaan painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kirjallisuustieteen perusopinnot valinnaisina opintoina

KIRP5 Tekstianalyysi, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö