Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA4 Näyttämötyö, 15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee itsenäiseen, moniulotteiseen harjoitteluun, joka tähtää kliseiden tuolle puolen. Tämän työnsä opiskelija osaa sovittaa kulloisenkin esityksen tyylillisiin määrityksiin ja esteettisiin vaatimuksiin draaman aikaisessa, sitä edeltävässä tai sen jälkeisessä teatterissa.

Sisältö

Kandidaatin tutkinnon opintojen sisältö ja kohde on näytteleminen kaikessa monimuotoisuudessaan. Niistä muodostuu kolmivuotinen jatkumo, joka ei etene portaittain helposta vaikeaan. Opinnot haastavat ja terävöittävät näyttämöllistä ajattelua toteuttamalla eri tapoja käyttää esiintyvää kehoa, ja soveltamalla puheen, liikkeen ja musiikin opintojen osaamiskarttumaa: näyttämötyö on fuusiolaji. Näyttämöllisen kerronnan tarkastelu ei rajaudu pelkästään näyttelijän näkökulmaan; mukana kulkee koko ajan ohjauksellinen ja koreografinen ajattelu.
Toistuvasti haetaan niin perinnettä kuin nykykäytäntöjä luotaamalla vastauksia keskeisiin kysymyksiin: miten havaittu työstetään havaittavaksi, tarkasti nähty selkeästi näkyväksi, eloisasti kuviteltu eläväksi kuvaksi? Mistä muusta kuin dialogista syntyy näyttämöllinen merkitys? Mikä on esiintyjien välisen vuorovaikutuksen dynamiikka? Mitkä ovat tilanteiden tunteet ja energiat?

Lähes poikkeuksetta jokainen erillinen tehtävä päätyy esiintymiseen, useimmiten opetusryhmälle, mutta jaksojen päätteeksi ulkopuolisellekin yleisölle (demo).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Näyttämötyö

TEAA4.1. Näyttämötyö I, 10 op
TEAA4.2. Näyttämötyö II, 5 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö