Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TEAA3 Musiikki, 15 op

Sisältö

Musiikkia opiskellaan laulamalla. Tarkoitus on rakentaa kullekin opiskelijalle monivivahteinen ja kestävä ääni, työväline joka tukee näyttelijän luontevaa siirtymistä puheesta lauluun ja päinvastoin. Liikkeen, puheen ja näyttelijäntyön keinot ovat läsnä laulutunneilla, musiikki rohkaisee käyttämään kehoa ja tunnetiloja.
Laulun lisäksi opiskelijaa rohkaistaan ylläpitämään ja kehittämään musiikin ymmärrystään muillakin instrumenteilla.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Musiikki

TEAA3.1. Musiikki I, 5 op
TEAA3.2. Musiikki II, 5 op
TEAA3.3. Musiikki III, 5 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö