x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Sosiaalitieteiden maisteriopinnot valinnaisina opintoina, 0–20 ECTS

Sisältö

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot valinnaisina opintoina koostuvat seuraavista opintojaksoista:

SOSM6 Sosiaalitieteiden teoriat III
- opiskelija suorittaa kaksi opintojaksoa tästä kokonaisuudesta

SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnot
- opiskelija suorittaa kaksi teemaopintojen opintojaksoa valintansa mukaan. Sopimuksen mukaan toinen näistä voi korvautua kohdan SOSM5 Sosiaalitieteiden tutkimusmenetelmät -kohdan opintojaksolla (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot valinnaisina opintoina

School of Social Sciences and Humanities