x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tiedottamisen ja viestinnän erikoistumiskokonaisuus, 25–30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijat perehtyvät tiedottamisen ja viestinnän erityiskysymyksiin ja harjaantuvat monipuolisesti kieltä käyttäviksi, tieteellistä ja käytännöllistä näkökulmaa sujuvasti yhdistäviksi kieliammattilaisiksi. Opiskelijat saavat vahvistusta omaan lingvistiseen asiantuntemukseensa ja oppivat hyödyntämään asiantuntemustaan niin, että he voivat työskennellä yrityksissä, yhteisöissä ja muissa organisaatioissa tiedottamisen ja viestinnän ammattilaisina.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijoilla on hyvät valmiudet mm. yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ja tiedottamiseen, erilaisten hallinnon ja liike-elämän tekstien kirjoittamiseen, verkkosivujen laatimiseen ja julkaisemiseen, tekstien taittamiseen, monipuoliseen ja itsenäiseen tiedonhakuun sekä kielellä vaikuttamiseen. Lisäksi opiskelijat osaavat opastaa yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden henkilöstöä kielenkäytön kysymyksissä.

Erikoistumisopintokokonaisuudessa käytettävät opetusmetodit valmentavat opiskelijoita tutkiviin työmuotoihin, itsenäiseen tiedonhankintaan ja tiimityöhön. Erikoistumiskokonaisuuden ja siihen liittyvän työharjoittelun tavoitteena on laajentaa opiskelijan mahdollisuuksia sijoittua työelämään opintojen päätyttyä.

Sisältö

Opintokokonaisuus on 25–30 opintopisteen laajuinen ja koostuu kolmesta pakollisesta opintojaksosta (5 op + 5 op + 5 op), yhdestä tai kahdesta pakollisesta mutta sisällöltään valinnaisesta opintojaksosta (5 op + vapaaehtoinen 5 op) sekä pakollisesta, vähintään kaksi kuukautta kestävästä työharjoittelusta (5 op). Työharjoittelua edeltää johdatus kielenkäyttäjien ohjaamiseen (pakollinen, sisältyy työharjoittelun opintopistemäärään). Opintoihin liittyvä kirjallisuus tentitään kunkin kurssin yhteydessä. Opinnot kestävät yhden lukuvuoden ja päättyvät harjoittelujaksoon, josta opiskelijat laativat harjoitteluraportin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Suomen kielen tutkinto-ohjelman perusopinnot ja SUOA3 Tekstit. Erillinen haku. Vain suomen kielen tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Kokonaisuutta ei järjestetä joka lukuvuosi.

Hakukriteeri: Suomen kielen opintopisteet. Valitaan korkeintaan 12 opiskelijaa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tiedottamisen ja viestinnän erikoistumiskokonaisuus

Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Vain suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
SUOTV2 Sähköiset tekstit, 5 op
SUOTV4 Vaihtoehtoisia tiedottamisen ja viestinnän ammattilaisuutta tukevia opintoja 5–10 op
Suoritettava 5-10 op, vaihtoehtoiset jaksot määritellään erikseen muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta
SUOTV5 Työharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö