x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tutkinto-ohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet

Sisältö

Suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa tutkinto-ohjelman järjestämiä valinnaisia opintokokonaisuuksia:

- Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus (5–25–35 op)

- Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuus (25–30 op)

Valinnaisia opintokokonaisuuksia ei järjestetä joka lukuvuosi. Kokonaisuudet on kuvattu tarkemmin niiden omien opetussuunnitelmien yhteydessä. Opiskelija sisällyttää suorittamansa kokonaisuuden joko kandidaatin tai maisterin tutkinnon valinnaisiin opintoihin.

Suomen kielen tutkinto-ohjelmassa erityisesti valinnaiset opintokokonaisuudet on tarkoitettu johdattamaan opiskelijoita työelämään. Opiskelija voi aineopintojen loppuvaiheessa hakeutua kieliammattilaiselle sopiviin Tiedottamisen ja viestinnän tai Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuuksiin. Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuuden yhteydessä toteutetaan erilaisille kielenkäyttäjäryhmille räätälöityjä koulutuspäiviä. Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuuden yhteydessä harjoitellaan erilaisille ei-äidinkielisten opetusryhmille opettamista. Suomen kielellä on laajat yhteistyöverkostot mm. oppilaitoksissa ja yrityselämässä, ja niiden avulla rakennetaan harjoittelua.

Tutkinto-ohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet rajataan tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille. Haku järjestetään kevätlukukauden lopussa. Hakijalla on oltava etenkin keskeiset kielioppikurssit suoritettuina (perusopinnot kokonaan sekä SUOA2 Suomi toisena kielenä -opettajaksi aikoville tai SUOA3 Tiedottamisen ja viestinnän opintokokonaisuuteen aikoville); muuten hakijat valitaan jonolain perusteella.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tutkinto-ohjelman valinnaiset opintokokonaisuudet

Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Kokonaisuuksista voi suorittaa vain toisen. Sisällytetään HuK- tai FM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin.
Suomi toisena kielenä -opettajan opintokokonaisuus 25–35 op
Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi.
Tiedottamisen ja viestinnän erikoistumiskokonaisuus 25–30 op
Erillinen haku. Opintoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Vain suomen kielen tutkinto-ohjelman opiskelijoille.
SUOTV2 Sähköiset tekstit, 5 op
SUOTV4 Vaihtoehtoisia tiedottamisen ja viestinnän ammattilaisuutta tukevia opintoja 5–10 op
Suoritettava 5-10 op, vaihtoehtoiset jaksot määritellään erikseen muiden tutkinto-ohjelmien tarjonnasta
SUOTV5 Työharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö