x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot, 55 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Social Sciences and Humanities
avaa kaikki

Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot

Kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin on sisällytettävä ainakin yksi toisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukainen, vähintään 20 op laajuinen opintokokonaisuus. Valinnaisiin opintoihin on lisäksi sisällytettävä Tilastomenetelmien perusteet 5 op ja SPSS:n perusteet 2 op.
MTTTY1 SPSS:n perusteet, 2 op
School of Social Sciences and Humanities