x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fonetiikan perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija osaa käyttää fonetiikan peruskäsitteitä sekä kokeellisen fonetiikan keskeisiä menetelmiä kielten äänneopillisten ongelmien tutkimisessa.

Sisältö

Opintokokonaisuuteen liittyen tehdään ohjattu suppea harjoitustyö, jonka aiheen opiskelija voi itse valita esimerkiksi opiskelemansa kielen äänneopin alalta. Opintokokonaisuuteen liittyy myös 5 op erikoistava opintojakso. Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi opiskelijan on suoritettava yksikön yhteisistä opinnoista LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Fonetiikka (Fonetiikka)
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö