x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Euroopan integraatio, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta, Euroopan unionin päätöksenteosta ja Euroopan Unionin ulkosuhteista. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita, tunnistaa kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa sekä osaa soveltaa integraation keskeisimpiä teorioita Euroopan Unionin ulkosuhteiden tarkasteluun.

Moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan eri jäsenmaiden ja instituutioiden roolia integraation historiassa ja EU:n päätöksenteossa. Opiskelija hahmottaa integraation vaikutusta kansalliseen politiikkaan sekä erityisesti Suomen poliittiseen järjestelmään ja yhteiskuntaan. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia tietyssä maantieteellisessä kontekstissa ja ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen EU:n naapurustossa. Lisäksi opiskelija tutustuu ulkosuhteiden turvallisuus-, talous- tai arvokysymysulottuvuuksiin.

Moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee keskustelemaan integraation ajankohtaisista ja tulevaisuuden haasteista sekä osaa soveltaa tietouttaan EU:n toiminnan arvioimiseen.

Sisältö

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:
- Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko 5 op
- Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus 5 op
- Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet 5 op
- EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot 5 op
- Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: Kansainvälinen politiikka (Jean Monnet -professori) ja valtio-oppi (valtio-opin professori).

Euroopan unionista kiinnostuneet opiskelijat voivat halutessaan suorittaa myös Johtamiskorkeakoulun teemamoduulin 'JKKEUA10 Politiikka, talous ja oikeus Euroopan unionissa 25op'.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu