x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Vaihtoehtoiset erikoistumisopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Vaihtoehtoiset erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja ymmärrys englannin kielen ja kirjallisuuden tutkimusalueista ja hän tuntee syvällisesti valitsemansa erityisalueet. Opiskelija tuntee valitsemiensa englannin kielen tai kirjallisuuden tutkimuksen erityisalojen keskeiset lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät ja osaa soveltaa niitä englanninkielisen tekstin analyysiin. Opiskelija pystyy kytkemään oman tutkimuksensa soveltuvaan tieteelliseen viitekehykseen.

Sisältö

Opiskelija suorittaa vaihtoehtoisiin erikoistumisopintoihin viisi opintojaksoa, joilla perehdytään englannin kielen ja kirjallisuuden erityisalueisiin tai erityiskysymyksiin. Käsiteltäviä erityisalueita tai kysymyksiä voivat olla esimerkiksi kielen rakenne, kielen ja yhteiskunnan välinen vuorovaikutus, kirjallisuudenlajien tai kirjallisuuden yhteiskunnallinen merkitys sekä soveltava kielitiede ja kielenopetus. Opintojaksot valitaan kurssitarjottimelta, jonka valikoima käy ilmi opetusohjelmasta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö