x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot valinnaisina opintoina, 30 op

Sisältö

Valinnaisina opintoina venäjän kielestä, kulttuurista ja kääntämisestä tarjotaan aineopinnoista vähintään 30 op:n laajuiset opinnot.

Yksikön yhteiset opinnot eivät ole pakollisia niille, jotka suorittavat aineopinnoissa venäjän kielen ja kulttuurin moduulin. Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen moduulin valitsevat suorittavat yhteisistä opinnoista opintojakson LTLY03 Kääntämisen perusteet (5 op).

Tutkinto-ohjelman opintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat eivät osallistu tutkielmaopintoihin (seminaari I ja kandidaatintutkielma).

Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelevilta vaaditaan aineopintovaiheessa 1 kk:n kieliharjoittelu Venäjällä (A2 Kieliharjoittelu 5 op), mutta heidän ei tarvitse suorittaa opintojaksoja A3 Venäjän yhteiskunta (5 op) ja A4 Kaunokirjallisuus (5 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö