x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Valinnaisina opintoina venäjän kielestä, kulttuurista ja kääntämisestä tarjotaan 30 op:n perusopintokokonaisuus, ja aineopinnoista vähintään 30 op:n laajuiset opinnot.

Yksikön yhteiset opinnot eivät ole pakollisia niille, jotka suorittavat aineopinnoissa venäjän kielen ja kulttuurin moduulin. Venäjän kääntämisen ja tulkkauksen moduulin valitsevat suorittavat yhteisistä opinnoista opintojakson LTLY03 Kääntämisen perusteet (5 op).

Tutkinto-ohjelman opintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat eivät osallistu tutkielmaopintoihin (seminaari I ja kandidaatintutkielma).

Venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelevilta vaaditaan aineopintovaiheessa 1 kk:n kieliharjoittelu Venäjällä (A2 Kieliharjoittelu 5 op), mutta heidän ei tarvitse suorittaa opintojaksoja A3 Venäjän yhteiskunta (5 op) ja A4 Kaunokirjallisuus (5 op).

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävien opintojen laajuus valinnaisina opintoina suoritettaessa on 60 op (sisältää tutkielmaopinnot 20 op). Tutkielmaopintojen (seminaari II 5 op ja valinnaisten opintojen tutkielma 15 op) tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista.

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen laajuus valinnaisina opintoina suoritettaessa on 60 op (sisältää tutkielmaopinnot 20 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Valinnaisina opintoina venäjän kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan venäjän kielestä lukion lyhyttä oppimäärää vastaavia tietoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Opiskelijat osallistuvat opintojen alussa lähtötasokokeeseen, jonka perusteella heille voidaan suositella osallistumista vapaaehtoisiin täydentäviin opintoihin (5 op) perusopintojen ohella. Lähtötasokokeen yhteydessä todetaan myös tarvittava suomen kielen taito.

avaa kaikki

Venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Täydentävät opinnot 0–5 op
Täydentävien opintojen suorittaminen on vapaaehtoista.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö