x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Viestintäosaaminen
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suorittanut opiskelija
-osaa ilmaista itseään sujuvasti tilanteen vaatimalla tavalla kirjallisesti ja suullisesti
-pystyy keskustelemaan vaativissakin akateemisissa puhetilanteissa
-pystyy lukemaan tekstejä ruotsin lisäksi kahdella muulla pohjoismaisella kielellä

Sisältöosaaminen
Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot suorittanut opiskelija
-osaa arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta ja soveltaa sitä omaan tutkimukseensa
-tunnistaa kielen- tai käännöstutkimuksen metodeja ja osaa valita niistä omaan tutkimukseensa sopivat menetelmät
-osaa analysoida kriittisesti valitsemansa erikoisalan teoriaa ja käsitteitä

Sisältö

Syventävien opintojen kokonaismerkinnän saamiseksi syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittavien opiskelijoiden on suoritettava metodiopintojaksoista joko YKIEA1 Kielentutkimuksen metodit (5 op) tai LTLY07 Kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen teoriat (5 op) tutkielma-aiheensa mukaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten syventävät opinnot valinnaisina opintoina

POHS2 Metodologia, 5 op
POHS4 Sukukieli II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö