x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina, 30–35 op

Osaamistavoitteet

Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija
-osaa kommunikoida myös muodollisissa puhetilanteissa
-osaa kirjoittaa eri tekstilajien edellyttämällä tavalla
-osaa argumentoida systemaattisesti ja analysoida toisten argumentointia
-osaa arvioida omia ja toisten tekstejä ja antaa toisten teksteistä palautetta
-pystyy lukemaan tekstejä toisella pohjoismaisella kielellä

Sisältöosaaminen
Pohjoismaisten kielten aineopinnot suorittanut opiskelija
-pystyy analysoimaan ja selittämään ruotsin kielen rakenteita
-pystyy erittelemään puhutun ja kirjoitetun kielen eroja
-osaa selittää ja käyttää keskeisiä käsitteitä jollakin vaihtoehtoisten opintojen tarjoamalla erikoisalalla
-tunnistaa toisen pohjoismaisen kielen erityispiirteitä ja osaa kuvata niiden yhteiskunnallisen taustan

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina

A7 suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa syventäviin opintoihin.
POHA3 Kielioppi II, 5 op
POHA4 Sukukieli I, 5 op
POHA5 Kieliharjoittelu, 5 op
POHA7 Seminaari I, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö