x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina

Sisältö

Perusopinnot ovat kaikille yhteiset.

Aineopinnoista pohjoismaisia kieliä valinnaisena opiskeleva suorittaa 30 op seuraavasti:

Kaikille yhteiset opintojaksot A1-A5 sekä yksi vaihtoehtoinen opintojakso A8-A15.

Jos opiskelija haluaa suorittaa myös pohjoismaisten kielten syventävät opinnot, hänen tulee suorittaa aineopinnot 35 op:n laajuisena siten, että hän suorittaa myös seminaari I -opintojakson (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Pohjoismaisia kieliä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien on osallistuttava syyslukukauden alussa järjestettävään tasokokeeseen (ks. tarkemmat tiedot pohjoismaisten kielten kohdalta opetusohjelmasta). Tasokoe järjestetään vain kerran vuodessa. Tasokokeesta voi hakea vapautusta tietyin edellytyksin, katso lisää yksikön kotisivuilta: http://www.uta.fi/ltl/opiskelu/lahtotasokeet.html

avaa kaikki

Pohjoismaiset kielet valinnaisina opintoina

Pohjoismaisten kielten aineopinnot valinnaisina opintoina 30–35 op
A7 suoritetaan vain, mikäli opiskelija jatkaa syventäviin opintoihin.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö