x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Sisältö

Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma tarjoaa valinnaisina opintoina kaksi kandidaatintutkinnon tasolle suunniteltua kokonaisuutta sekä tutkinto-ohjelman molempien maisteriopintojen syventävät opinnot. Kandidaattitasoisista valinnaisista kokonaisuuksista toinen on suunniteltu kääntäjiksi ja tulkeiksi haluaville ja toinen opettajiksi tai muiksi englannin kielen ja kirjallisuuden asiantuntijoiksi haluaville opiskelijoille.

Valinnaisia kokonaisuuksia suorittavilta opiskelijoilta edellytetään lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti. Kumpaankin kokonaisuuteen on oma lähtötasokokeensa, ja ne järjestetään syksyisin ennen syyslukukauden alkua. Tarkemmat tiedot lähtötasokokeista julkaistaan keväisin opetusohjelmassa.

Valinnaisina opintoina englannin kielestä, kirjallisuudesta ja kääntämisestä tarjotaan 30 op:n perusopinnot sekä 30 op:n laajuiset englannin kielen ja kirjallisuuden tai englannin kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot. Lisäksi Perusopintojen kokonaismerkintää hakiessaan opiskelijalla on oltava suoritettuna vähintään yksi seuraavista yksikön yhteisten opintojen opintojaksoista:

- Yleisen kielitieteen ja fonetiikan perusteet 5 op
- Kääntämisen perusteet 5 op
- KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan 5 op
- KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta 5 op

Kääntämiseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat näistä vähintään opintojakson Kääntämisen perusteet. Lisäksi kääntämiseen suuntautuvat opiskelijat suorittavat opintokokonaisuudet monikielisen viestinnän ja käännöstieteen perusteet sekä kääntäjän suomen opinnot I.

Tutkinto-ohjelman opintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat eivät osallistu aineopintojen tutkielmaopintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö