x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteet valinnaisina opintoina, Pori, 5–75 op

Osaamistavoitteet

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa sosiaalitieteiden valinnaisia opintoja.

Sisältö

Sosiaalitieteitä voi valinnaisina opintoina suorittaa kandidaattitasolla perus- ja aineopinnoissa, maisteriopinnoissa ja sosiaalitieteiden teemaopinnoissa.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat / sivuaineopiskelijat voivat suorittaa sosiaalitieteiden teemaopintoja 10-40 op:n kokonaisuuksina. Opiskelija voi suorittaa teemaopinnoista myös yksittäisiä 5 op:n opintojaksoja, mutta teemasta saa kokonaismerkinnän vain 10 op:n tai tätä laajemmista opinnoista.

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) valinnaisina opintoina:

SOPP1 Johdatus sosiaalitieteisiin (5 op)
SOPP4 Sosiaalitieteiden alat -kohdasta 3-4 alakohtaista opintojaksoa (15-20 op)
SOP10 Sosiaalitieteiden teemat, Pori -kokonaisuudesta yksi valinnainen opintojakso, jos kohdasta SOPP4 Sosiaalitieteiden alat, Pori on suoritettu kolme opintojaksoa (0-5 op)

Sosiaalitieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina (5-30 op):

SOP5 Sosiaalitieteiden teoria I (5 op)

SOP6 Sosiaalitieteiden alat II (20 op)
- opiskelija suorittaa valitsemansa tieteenalan opintokokonaisuuden

Sosiaalitieteiden suppeammat syventävät opinnot, Pori valinnaisina opintoina (5-10 op):

SOPM6 Sosiaalitieteiden teoria III
- opiskelija suorittaa kaksi opintojaksoa tästä kohdasta

SOP10 Sosiaalitieteiden teemat, Pori
- opiskelija suorittaa kaksi teemaopintojen opintojaksoa valintansa mukaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Sosiaalitieteet valinnaisina opintoina, Pori

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op
SOPP4 Sosiaalitieteiden alat I 10 op
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOPP4.1-SOPP4.5). Sosiaalitieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat valitsevat 3-4 opintojaksoa
SOPP4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOPP4.2 Sosiologia, 5 op
SOPP4.3 Sosiaaliantropologia, 5 op
SOPP4.4 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOPP4.5 Sukupuolentutkimus, 5 op
SOPATV Sosiaalitieteiden suppeammat aineopinnot 5–30 op
SOP6 Sosiaalitieteiden alat II 20 op
Suoritettava 20 op. Opiskelija valitsee haluamansa sosiaalitieteiden alan ja suorittaa sen edellyttämät opinnot.
Sosiaalitieteiden teemat, Pori 15–40 op
Suoritettava 10–40 opintopistettä
SOP 10.1 Työelämän muutos ja hyvinvointi 15–40 op
Suoritettava 15–40 opintopistettä
SOP 10.3 Sosiaalipolitiikan asiantuntijuus 15–35 op
Suoritettava 15–35 opintopistettä
SOP10.3.2 Hoiva, perhe ja palvelut, 5 op
SOP10.3.3 Asuminen, 5 op
SOP10.3.4 Kriminaalipolitiikka, 5 op
SOP10.3.6 Monikulttuurisuus, 5 op
SOP10.3.7 Valta ja eriarvoisuus, 5 op
Sosiaalitieteiden klassikot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
SOP10.4.2 Sosiologian klassikot, 5 op
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö