x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Mediakulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 80 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella mediakulttuurin ilmiöitä teoreettisesti laaja-alaisesti ja tieteidenvälisiä rajapintoja tunnistaen. Hän pystyy soveltamaan ja arvioimaan kriittisesti erityisesti kulttuurintutkimuksellisesti painottuneen viestintä- ja mediatutkimuksen teoriaperinnettä, keskeisiä käsitteitä ja metodeja. Opiskelija hallitsee itsenäisen tutkimustyöskentelyn ja tieteellisen argumentoinnin. Hän pystyy esittämään tutkimustuloksensa akateemisten vaatimusten mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Mediakulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina

JOVMS2F Media ja sukupuoli, 5 op
JOVTS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op
JOVTS5 Seminaari, 10 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö