Opinto-oppaat 2015–2016
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Sosiaalitieteet valinnaisina opintoina, 0–120 op

Sisältö

Sosiaalitieteitä voi valinnaisina opintoina suorittaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopinnoista, sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnoista sekä maisteriopinnoista.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintoja muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa 10-40 op:n kokonaisuuksina. Opiskelija voi suorittaa teemaopinnoista myös yksittäisiä 5 op:n opintojaksoja, mutta teemasta saa kokonaismerkinnän vain 15 op:n tai tätä laajemmista opinnoista.

Sosiaalitieteiden perusopinnot (25 op) valinnaisina opintoina:

SOS1 Johdatus sosiaalitieteisiin (5 op)
SOS4 Sosiaalitieteiden alat - kohdasta 3-4 alakohtaista opintojaksoa (15-20 op)
SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat -kokonaisuudesta yksi valinnainen opintojakso,jos kohdasta SOS4 on suoritettu kolme opintojaksoa (0-5 op)

Sosiaalitieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op):

SOS5 Sosiaalitieteiden teoria I (5 op)

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II (20 op)
- opiskelija suorittaa valitsemansa tieteenalan opintokokonaisuuden

SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat (10 op)
- opiskelija suorittaa kaksi yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemaopintojen opintojaksoa valintansa mukaan

Sosiaalitieteiden maisteriopinnot valinnaisina opintoina (20 op)

SOSM6 Sosiaalitieteiden teoria III
- opiskelija suorittaa kaksi opintojaksoa tästä kohdasta

SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat
- opiskelija suorittaa kaksi yhteiskunta- ja kultturitieteiden teemaopintojen opintojaksoa valintansa mukaan; sopimuksen mukaan toinen näistä voi korvautua SOSM5 Tutkimusmenetelmät -kohdan opintojaksolla

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Sosiaalitieteet valinnaisina opintoina

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottava kokonaisuus. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa sosiaalitieteiden perus-, aine- tai maisteriopinnoista vähintään 15 op.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat 15–40 op
Suoritettava 15–40 opintopistettä
Työelämän tutkimus 15–40 op
Suoritettava 15–40 opintopistettä
Erot ja luokittelut 15–20 op
Suoritettava 15–20 opintopistettä
Kansalaisuus, politiikka ja hallinta 15–35 op
Suoritettava 15–35 opintopistettä
SOS10.4.1 Kansalaisuus ja liikkeet, 5 op
SOS10.4.2 Erot ja sosiaalisen politiikat, 5–15 op
SOS10.4.3 Globaalin sosiologia, 5 op
SOS10.4.4 Kulutus ja markkinat, 5 op
Transnationaalisuus 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
Sosiaalitieteiden klassikot 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Moniammatillinen johtaminen 20–40 op
Suoritetetaan vähintään opintojakso SOS10.11.1 (10 op) ja valinnaisia opintojaksoja 5 +5 opintopistettä, yhteensä 20 op.
Vaihtoehtoiset opintojaksot
Suoritetaan vähintään kaksi opintojaksoa allolevista (vähintään 10 op).
Sosiaalitieteiden perusopinnot valinnaisina opintoina 25 op
SOS4 Sosiaalitieteiden alat I 10 op
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman omat opiskelijat valitsevat kaksi opintojaksoa (SOS4.1-SOS4.6). Sosiaalitieteiden perusopintoja valinnaisina opintoina suorittavat opiskelijat valitsevat 3-4 opintojaksoa.
SOS4.1 Sosiaalipolitiikka, 5 op
SOS4.2 Sosiaalipsykologia, 5 op
SOS4.3 Sosiologia, 5 op
SOS4.4 Sukupuolentutkimus, 5 op
SOS4.6 Musiikintutkimus, 5 op
Sosiaalitieteiden aineopinnot valinnaisina opintoina 0–35 op
Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö