x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 60 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee useita kielentutkimuksen suuntauksia ja hallitsee valitsemansa erikoisalan. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa melko laajan tieteellisen tutkimuksen tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija ymmärtää ja pystyy tuottamaan tieteellistä tekstiä ja keskustelemaan kriittisesti ja rakentavasti omaan alaansa liittyvistä aiheista. Opiskelija pitää yllä ja kehittää saavuttamaansa asiantuntijuutta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö