x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS3C Kielen tutkiminen, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija on syventänyt suomen kielen alan ammatillista pätevyyttään tutustumalla kieliteoriaan tai uudempaan suomen kielen tutkimukseen laajasti.

Sisältö

Suoritetaan neljä viiden opintopisteen kirjallisuusvalikoimaa tai erikoiskurssia seuraavilla aloilla: 1) Kielitieteen metodologia (5 op), 2) Morfologia (5 op), 3) Syntaksi (5 op), 4) Semantiikka (5 op), 5) Uudempi suomen kielen tutkimus (5 op).

Lisätiedot

Kirjallisuus ja suoritusohjeet: http://www.uta.fi/ltl/suo/kaytannot/tentit/syventavat.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kielen tutkiminen

Suoritettava 20 opintopistettä
SUOS3C1 Kielen tutkiminen 1, 5 op
SUOS3C2 Kielen tutkiminen 2, 5 op
SUOS3C3 Kielen tutkiminen 3, 5 op
SUOS3C4 Kielen tutkiminen 4, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö