x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS3B Tiedottaminen, viestintä, kielenhuolto, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija on syventänyt suomen kielen alan ammatillista pätevyyttään tutustumalla tarkemmin tiedottamiseen, viestintään tai kielenhuoltoon.

Sisältö

Suoritetaan neljä 5 opintopisteen kirjallisuusvalikoimaa tai erikoiskurssia tiedottamisen, viestinnän tai kielenhuollon aloista: 1) tiedottaminen (5 op), 2) markkinointi (5 op), 3) argumentaatio (5 op), 4) kielenhuolto (5 op), 5) tekstilajit (5 op), 6) tekstintutkimus (5 op), 7) sosiaalinen media (5op). Suoritukseksi käy myös soveltuvia muiden tutkinto-ohjelmien opintoja; vastaavuuksista sovitaan HOPS-keskustelussa.

Lisätiedot

Kirjallisuus ja suoritusohjeet: http://www.uta.fi/ltl/suo/kaytannot/tentit/syventavat.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tiedottaminen, viestintä, kielenhuolto

Suoritettava 20 opintopistettä
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö