x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS3A Kielen oppiminen ja opettaminen, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksot suoritettuaan opiskelija on syventänyt suomen kielen alan ammatillista pätevyyttään tutustumalla kielen oppimiseen etenkin lapsen kielen varhaisen ja myöhemmän kielenkehityksen näkökulmista sekä lasten ja nuorten lukemaan ja kirjoittamaan opettamiseen.

Sisältö

Suoritetaan neljä 5 opintopisteen kirjallisuusvalikoimaa seuraavista viidestä kielen oppimisen ja opettamisen aloista: 1) Lapsen varhainen kielenoppiminen (5 op), 2) Lapsen myöhempi kielenoppiminen (5 op), 3) Lukeminen ja luetun ymmärtäminen 4) Kirjoittaminen, 5) Äidinkielen hallinta, 6) Suomen kielen opettaminen (5 op), 7) Kielipatologia (5 op), 8) Kielitaidon arviointi (5 op). Suorituksiksi voi sopia myös opintoja muista tutkinto-ohjelmista; vastaavuuksista sovitaan HOPS-keskustelussa.

Lisätiedot

Kirjallisuus ja suoritusohjeet: http://www.uta.fi/ltl/suo/kaytannot/tentit.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kielen oppiminen ja opettaminen

Suoritettava 20 opintopistettä
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö