x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOS3 Erikoistumisopinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee johonkin erikoisalaan liittyvää kirjallisuutta monipuolisesti.

Sisältö

Opiskelija syventää ammatillista pätevyyttään suorittamalla erikseen sovittavaa kirjallisuutta tai luentoja yhdellä seuraavista aloista: a) kielen opetus ja oppiminen, b) tiedottaminen, viestintä, kielenhuolto, c) kielen tutkiminen. Erikoistumisopinnot muodostuvat vähintään 5 op:n laajuisista opintojaksoista opiskelijan ammatillista suuntautumista tukevien valintojen mukaan. Suoritustavoista voi erikseen sopia syventävien opintojen vastuuprofessorin kanssa, mutta suositeltavinta on kirjallinen tentti, kriittinen raportti tai soveltuva luentokurssi. Erikoistumisopintoihin voi kuulua paitsi suomen kielen mahdollisesti järjestettäviä erikoiskursseja, myös muita ammatillisiin tavoitteisiin soveltuvia opintoja muista tutkinto-ohjelmista; vastaavuuksista sovitaan HOPS-keskustelussa.

Erikoistumisopintojen aloista suoritetaan vain yksi.

Lisätiedot

Kirjallisuus ja suoritusohjeet: http://www.uta.fi/ltl/suo/kaytannot/tentit.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Erikoistumisopinnot

Suoritettava yksi 20 op:n kokonaisuus
SUOS3C Kielen tutkiminen 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
SUOS3C1 Kielen tutkiminen 1, 5 op
SUOS3C2 Kielen tutkiminen 2, 5 op
SUOS3C3 Kielen tutkiminen 3, 5 op
SUOS3C4 Kielen tutkiminen 4, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö