x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Sisältö

Valinnaisina opintoina saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä opiskelevilta vaaditaan vähintään lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot ja hyvä suomen kielen taito. Opintojen aloittaminen edellyttää lähtötasokokeen menestyksellistä suorittamista.

Valinnaisina opintoina saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmasta suoritetaan 30 op:n laajuinen perusopintokokonaisuus sekä aineopinnoista yhteiset opinnot, mutta kuitenkin vain joko opintojakso A3 (kulttuurintuntemus I) tai A4 (kulttuurintuntemus II). Lisäksi saksan kielen ja kulttuurin vaihtoehdon valinnut opiskelija suorittaa tästä moduulista opintojaksot A5 ja A7. Näin ollen hänen aineopintojensa kokonaislaajuudeksi tulee 30 op.

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen vaihtoehdon valinnut suorittaa 30 op:n perusopintokokonaisuuden, aineopinnoista yhteiset opinnot, mutta kuitenkin vain joko opintojakson A3 (kulttuurintuntemus I) tai A4 (kulttuurintuntemus II) sekä lisäksi kääntämisen ja tulkkauksen moduulin opinnot (20 op). Aineopintojen laajuudeksi muodostuu näin ollen 35 op.

Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina suorittavat eivät osallistu yksikön yhteisiin opintoihin eivätkä tutkielmaopintoihin. Heiltä vaaditaan vähintään 1 kk:n kieliharjoittelu jossakin saksankielisessä maassa.

Valinnaisten syventävien opintojen laajuus on 60 op. Niihin sisältyy tutkielmaopinnot (seminaari II 5 op ja valinnaisten opintojen tutkielma 15 op), joiden tulee olla suoritettuina ennen syventävien opintojen kokonaismerkinnän hakemista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen valinnaisina opintoina

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina 60 op
Saksan kielen ja kulttuurin syventävien opintojen vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Suoritetaan neljä opintojaksoa (yht. 20 op) seuraavista. Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintoja myös useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö