x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot, HuK, 5 op

Sisältö

Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi tutkinto-ohjelman omien opiskelijoiden tulee suorittaa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteisistä opinnoista pakollisena se opintojakso (5 op), jota edellytetään aineopintoihin sisältyvän moduulin valinnassa.

Jos opiskelija aikoo valita aineopinnoissaan kääntämisen ja tulkkauksen moduulin, hän suorittaa opintojakson LTLY03 Kääntämisen perusteet. Jos hänen suunnitelmissaan on valita kielen ja kulttuurin moduuli, hän suorittaa oman valintansa mukaan joko LTLY01 Fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteet tai KIRP1 Johdatus kirjallisuuden poetiikkaan tai KIRP2 Kirjallisuus, kulttuuri ja yhteiskunta.

Halutessaan opiskelija voi suorittaa kaikki mainitut opintojaksot. Yhteisten opintojen vähimmäisvaatimus on hyvä suorittaa ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön yhteiset opinnot, HuK

Suoritettava vähintään yksi opintojakso. Kääntämiseen erikoistuvien suoritettava LTLY03. Kieleen ja kulttuuriin erikoistuvien suoritettava LTLY01 tai KIRP1 tai KIRP2.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö