x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kielen aineopinnot valinnaisina opintoina aineenopettajiksi aikoville, 30 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee kielentutkimuksen keskeisiä osa-alueita. Hän ymmärtää ja pystyy tuottamaan tieteellistä tekstiä ja keskustelemaan kriittisesti ja rakentavasti omaan alaansa liittyvistä aiheista. Opiskelija osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja kehittää sitä itsenäisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Ranskan kielen aineopinnot valinnaisina opintoina aineenopettajiksi aikoville

RANA1 Ranskan syntaksi, 5 op
RANA3 Kieliharjoittelu, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö