x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ranskan kieli valinnaisina opintoina

Sisältö

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat suorittaa ranskan kielestä 60 tai 65 op:n laajuiset perus- ja aineopinnot sekä 60 op:n laajuiset syventävät opinnot, jotka määritellään opinto-oppaassa. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden on osoitettava kielitaitonsa osallistumalla lähtötasokokeeseen, joka järjestetään syyslukukauden alussa. Lähtötasokokeen vaatimukset ja mahdollinen oheismateriaali määritellään lukuvuoden opetusohjelmassa sekä tutkinto-ohjelman verkkosivuilla.

Myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat perusopintovaiheessa yhden yksikön yhteisistä opintojaksoista (ks. Vaadittavat yksikön yhteiset opinnot). Näistä opintojaksoista suositellaan ensisijaisesti fonetiikan ja yleisen kielitieteen perusteita (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Ranskan kieli valinnaisina opintoina

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö