x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon ja siihen kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteyksissä
- ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa diskurssia molemmilla kotimaisilla kielillä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmassa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot:

1. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
2. Kirjoitusviestintä, 3 op

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

2. Kielten ja kääntämisen tutkinto-ohjelmien opiskelijat suorittavat opintojakson Kirjoitusviestintä. Kirjoitusviestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa suomen kielen perusopinnot tai Kääntäjän suomen opinnot I -opintokokonaisuuden.

Lisätiedot

Saksan kielen ja kulttuurin moduulin suorittavalta opiskelijalta vaaditaan yleisiin kieliopintoihin seuraavat opintojaksot:

- KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä, 3 op
- KKRUHUK Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op;

saksan kielen kääntämisen ja tulkkauksen moduulin suorittavalta Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kieli- ja viestintäopinnot

KKSUHUK1 Kirjoitusviestintä, 3 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö