x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Teatterin ja draaman tutkimuksen syventävät opinnot valinnaisina opintoina, 75 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarkastella teatterin ja draaman ilmiöitä teoreettisesti, laaja-alaisesti ja tieteidenvälisiä rajapintoja tunnistaen. Hän pystyy soveltamaan ja arvioimaan kriittisesti erityisesti kulttuurintutkimuksellisesti painottuneen teatterintutkimuksen teoriaperinnettä (performance studies), keskeisiä käsitteitä ja metodeja. Opiskelija hallitsee itsenäisen tutkimustyöskentelyn ja tieteellisen argumentoinnin. Hän pystyy esittämään tutkimustuloksensa akateemisten vaatimusten mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Syventäviin opintoihin osallistuminen edellyttää opintojaksojen JOVA9-12 suorittamista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Teatterin ja draaman tutkimuksen syventävät opinnot valinnaisina opintoina

JOVTETUS2A Uudet draamamuodot, 5 op
JOVTETUS3 Dramaturgia, 5 op
JOVTETUS4 Tutkimuksen tekeminen, 10 op
JOVTETUS5 Seminaari, 10 op
JOVTETUS6 Praktikum, 5 op
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö