x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Henkilöstö- ja työyhteisö, 15 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset asiat työntekijöiden lainsäädännöllisestä asemasta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja osaa hahmottaa henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet. Lisäksi opiskelija tunnistaa ihmisten vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät työpaikalla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Henkilöstö- ja työyhteisö

Johtamiskorkeakoulu